Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
   
  27.–29. rehekuu pääväl tulõ Rõugõn Ala-Rõugõ küläliisimajan konvõrents «Ruum, kotus ja kotussõnime».

  Mi kandi kotussõnimmist kõnõldas kõgõ inämb riidi, 29. rehekuul: Fastrõ Mariko kõnõlõs vannust maastigusõnnost eesti kotussõnimmin, Kiristaja Arvis seletäs, kost Setomaa külänime peri omma (Saatsõrinna nulga nimmi põh’al), Laineste Jaagu jutt om teemal «Teemi maailmakaardi ja kaardi kogo ilma jaos võro keelen», Pälli Piitre näütäs, kuis inemise- ja kotussõnime parhillatsin Eesti kotussõnimmin umavaihõl poimitu omma.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin