Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Pleiäts peio!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Kardoka-kapsta omma keldrin, õdagu pikä ja pümme: õkvalt õigõ aig maaha istu ja panda paprõ pääle mõnõ esierälidse jutu hindä vai tutvidõ elost.

  Elo om jo nii kirriv, et tuust tulõ-i ilmangi puudus, minkast kirota. Ja tunnus, et mi rahvalõ tuu jutukõnõlõmisõ asi istus: Uma Leht kõrraldas suurt jutuvõistlust joba kuvvõndat kõrda ja egä aastaga om võistlus suurõmbas lännü.

  Uma Lehe toimõndus kah joba kibõlõs ja uut suurõ huviga, mändsit juttõ timahava jutuvõistlusõlõ saadõtas. Egä kõrd om olnu üllätüisi ja vahtsit kirotajit. Noid perämäidsi julgustami esieränis lämmäle! Kirotagõ kimmähe, ku mõni hää jutt pään istus ja taht säält rahva ette vällä tulla!

  Timahava pakumi edimäst kõrda ka api jutu kirjapandmisõ man: ku jõvva-i vai mõista-i kõkkõ uman keelen kirja panda, sis kõlistagõ ja märgimi vällä, kuis saami avita. Jäämi uutma!


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin