Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Parksepä kuul 135
   
  Parksepä keskkooli suurõ juubõlinumbri avit’ kokko saia vana Lapi koolimaja, miä sais seoniaoni vahtsõ suurõ kooli man.

  Seost vanast vereväst koolimajast omma lämmä mälehtüse kunagidsõl opilasõl Miti Ainol (88).

  Aino mõistsõ pääle kõiki naid aastit oppajist – Sulõ Johannesest ja Laanõ Elsast – kõnõlda, edimäne koolipäiv oll’ täl kah selgele meelen. Viil jutust’ tä luu, kuis oppaja Sulg näile esämaalist kasvatust tekk’ ja küsse: «Noh, latsõ, mis seo lipp tähendäs?» Ku kiäki midägi üteldä es mõista, sis ütel’ oppaja Sulg esi targalt: «Sinise Eestimaa taeva all mustal mullal kõnnib VABA EESTLANE!»

  Põranõ oppaja ja esi sama kooli lõpõtanu Palo Kalev (58) tekk’ kooliaol sporti ja tege parhilla kah. «Mu kooliaol oll’ iks talvõl nii, et kõigil olli suusa ja kooli takan mäe kooni Teppo taloni olliva kõik suusajälgi täüs. Nüüt olõ-i mitte ütelgi talvõl inämb jälgi sääl!» ütel’ tä.


  Peedosaarõ Kaisa

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin