Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Võro keele nätäl
   
    
   
  Üts Osola kooli võro keele oppaja, Kübärä Merili, kõnõl’ ummist kogõmuisist tõisilõ oppajilõ 7. rehekuu pääväl Võro instituudi oppusõl 
    
  Võro keele nätäl om sääne aig, ku egä lats ja suur saa tetä midägi uma keele ni meele hääs. Nätäl peetäs märdikuu edimädsel nädälil – 1.– 7.11.

  Võro instituut kõrraldas tuul aol 8. ja 11. klassi opilaisilõ võro keele ni kultuuri tundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast».

  Kõgõ inämb om ettevõtmiisi koolõn: kooli omma nakanu võro keele oppusõ vasta suurõmbat huvvi tundma. Sügüsest opatas võro kiilt ja kultuuri 18 vana Võromaa koolin, keväjä oll’ säändsit kuulõ viil 13. Osola ja Vilustõ põhikoolin ni Vahtsõliina gümnaasiumin om kats võro keele oppajat.

  Ku kiäki taht võro keele nädälil üten lüvvä, sis andkõ tuust teedä kaile@wi.werro.ee vai tel 782 8754.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin