Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Lindora laadust saa tähtraamatut
   
    
   
    
  Nigu joba aastit kombõs, saa vahtsõt, 2011. aastaga Võro-Seto tähtraamatut (pilte ja juttõga kallendri) hanki kõgõ edimält 28. rehekuul Lindora laada päält.

  Tähtraamatun kirotõdas tsõõrigu tähtpääväga inemiisist (Kaalepi Ain – 85, Tuulingu Enn – 105). Saarõ Evar kirotas tuust, kuis tä suvõl elon edimäst kõrda ütepuuloodsikut ragi ja kuis tuu vällä tull’. Om ka juttu savvusannu-uurmisõst.

  Seto sõlgi tegemisõst kirotas Riitsaarõ Evar ja tsässonist Raudoja Ahto. Hõrna Aare jutt om setokõisi suurõst kokkosaamisõst Petserimaal.

  Luiga Ülle oppas leibä küdsämä ja Fastrõ Mariko mitmõsugutsit leeväpäälüssit tegemä. Määnest muudu Inglüsmaal süvvä tetäs, tuud seletäs Holtsi Leila.

  Viil om tähtraamatun luulõtuisi, mänge latsilõ ja ülekaehus tuust, mändsit umakeelitsit-meelitsit asjo om katõ simunapäävä vaihõl är tettü.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin