Nummõr' 216
Rehekuu 19. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tatrik uma maa päält
 • Uudissõ
   
 • Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
 •  
 • Lindora laadust saa tähtraamatut
 •  
 • Võro keele nätäl
 •  
 • Parksepä kuul 135
 •  
 • Põlva ütisgümnaasium 60
 •  
 • Rõugõn kõnõldas kotussõnimmist
 • Märgotus
   
 • Smithsoni (Holtsi) Leila: mu süä om katõ kodomaa vaihõl!
 •  
 • Võrukõisi hoit elun kuraas
 • Elo
   
 • Ilvesse Aapo ja Tagla Asta elost, kodokotussõst ja kultuurist
 •  
 • Väiko kannõl helises värmildise helüga
 • Juhtkiri: Pleiäts peio!
  Suur jutuvõistlus!
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Adamsoni-võistlusõ võitsõva võrokõsõ
   
    
   
  Rahmani Jan, Smithsoni (Holtsi) Leila ja Vaheri Anna-Liisa 
    
  Timahavadsõ Adamsoni-nimelidse murdõluulõ võistlusõ kolm parõmbat autorit omma võrokõsõ.

  Võistlusõ pääpreemiä sai Smithsoni (Holtsi) Leila luulõkimbu «Miq ao inemiisil» iist, kitmispreemiä Rahmani Jan luulõkimbu «Mõts» ja noorõ luulõtaja preemiä Vaheri Anna-Liisa luulõkimbu «Tsirk mu süämen» iist. Kokko saadõti luulõvõistlusõlõ 13 tüüd.

  Avvohinna anti kätte Tarvastu vallan Kärstnä koolin kuvvõndal rehekuu pääväl.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin