Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Kagahii vargapessä!
   
    
   
    
  Sulbi mihklilaadal möi üts Otõmpää kandist peri vanakraamikaupmiis peris ehtsät vargapessä: pirnipesäst saat eelektrit võtta katõ stepsliga ja lisas viil pirni kah palama panda.

  Ma es olõ tuud varõmb nännü, a tiidse külh, mille vargapessä ülepää vargapesäs kutsutas.

  Parhilla sa võit võtta ütest pesäst ku taht mitu harujuhet, kink takast sa tuuga iks varastat. A vanast, ku viil voolumõõtjit olõ õs ja eelektritki oll’ õnnõ liinan, võeti massu stepslipessi päält ja laen olõvidõ pirne päält.

  Pirnipesä oll’ odavamb ku stepslipesä, selle et triikmassin võtt iks rohkõmb vuulu ku pirn. Nii mõni es lasõki hindäle stepslipessi saina pääle panda vai pand’ õnnõ ütte tarrõ üte pesä, a lavva pääl mõsu triikmises vai massinaga habõna ajamisõs pruukõ vargapessä lambi seen. Ku kontrolja tulli, kääneti vargapesä vahelt vällä.

  Laada eksperdi arvssi, et vargapesä pildi pääl om eestiaignõ, selle et pääle oll’ kirotõt 230V ja mitte vinne keele tähega B.


  Saarõ Evar

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin