Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
  Juhtkiri: Opmisõst võit ka vanõmb inemine
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Parhilla om aig, ku jaetas avvonimmi haridust tähtsäs pidävile inemiisile: aasta oppaja, aasta opja. Hää, et tegüsit inemiisi niimuudu meelen peetäs. Esieränis illos om tuu, et kitetäs inemiisi, kiä viil keskiän omma koolipinki istnu ja mõnõ vahtsõ ammõdi selges opnu.

  Tuu man om mitu hääd asja: inemine esi om väke täüs ja saa vahtsit tiidmiisi pruuki meeleperätsembä tüü tegemises. Tõsõ saava kah julgust mano: mille-ei esi kah viil koolipinki istu, ku vana ammõtiga iks leib joba väega vaivalidsõlt lavva pääle tulõ?

  Ja viil saami mi kõik teedä, mändsit truksa inemiisi tansaman mi lähkül lövvüs. Kasvai sääne väkev naistõrahvas nigu Jõgeva Anu, kiä sutt naasõ kotost supipaa mant mõtsa sõaoppusõlõ meelütä ja lupa tetä eski Eesti edimädse naiskuulipritse rühmä. Tekke perrä!



   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin