Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Kedä sa valit?
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, luvvamiis 
    
  Ja olõmigi jälki valimiisi läve pääl. Poliitikil omma joba näokõsõ moosiga kokko tettü, õnnõ astu mano ja tii keelekesega limps, limps, limps...

  A poliitik om olõmisõ poolõst ullikõnõ, timä ei mõista arvadagi, kohe lihtsä inemise mudso perrä muusi pandas. Õks pannkoogi pääle! Ja ku sääne tsopski kohegi plakadi pääle pandas, jääs tä mõistligu inemise puult valimada. Kiä taht, et timä asju määnegi rasvast tsilkja pannkoogimol’o aja?

  Rahvaliit taht nime är vaihta. Tuu pannkuuk om sitaga kuun ja näide arost inämb ei kõlba. A mu arost just om hää. Maamiis tiid, mis hääd sitt tege: aja tomatil lehe rohilidsõs ja tege vabarna kanamuna suurudsõs!

  Rahvaliidu esimehe Aare Juhani nimi tulõssi külh är muuta (ku tä sis viil esimiis om, ku seo leht trüküst vällä tulõ).

  Juhan ei olõ Rahvaliidulõ määnegi aare, innembä om tä kirstunagõl. Ülepää olõs täl targõmb poliitiga maaha jättä ja filmitüüstüste ümbre kolli. Täl om joba mitu hääd aastat poolõlõ film «Eesti kuldkalakesed». Saasi tuu ütskõrd är lõpõta, inemiisile võla är massa ja rahunmeelen järgmädse filmi kallalõ naada. As’aluul, et tuu kuldkalakõisi film om sitt, ei olõ määnestki tähtsüst. Taskal om kümnit sittu filme, õks hingitses ja käü näko varimalda välän.

  Viil võinu Tal’nan linnapääd vaihta: Lu˛kov om parhilla tävveste vaba ja Etkär võinu mõnda tõist liina juhti, Valgat näütüses. Vai Valgat ja Võrro ütekõrraga. Võrokõisil om kah ahopuid vaia. Viil parõmb olõssi Etkär Meremäe vallavanõmbas panda. Hoit volikoko kuun. Vanasõnagi ütles, et ull’õ tulõ õks ulliga kuun hoita!

  Esämaaliiduga om kah sääne asi, et kolhoosi omma jo joba ammu lakja pessedü, ma külh ei tiiä, mis nä tegemä nakkasõ, ku võimulõ saava? Viimädse kommunisti värisese jalgu pääl, kavva sa näid õks jalaga tagaotsa pessät? Savisaarõ pildi laskmisõs ei piä võimul olõma. Olõ-i püssägi vaia, võtat pildi, tsuskat sõrmõga silmä vällä.

  Rehvormieräkunnast ei mõistasi kedägi päält Pentusõ valli. A Keidikese võtasi naasõs, mitte pääministris.

  Nii ei olõki kedagi pääle mu hindä valli! Ausa mehe tuust är tunnõtki, et tä ei kandideeri.

  A mandaadi mu toetusõs võiti õks Uma Lehe toimõndustõ saata. Ku 10 000 kokko saa, sõs ma järgmiidsi valimiisi aigo kae!
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin