Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
  Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
   
  Minevä riidi aroti Põlva ja Võro maakunna kultuurividäjä, kuis tetä 2013. aastaga Uma Pido viil parõmb, ku kats edimäst pito olli.

  Ütitselt märgotõdi, et egä Uma Pido kavan võissi olla «kuldrepertuaar» – laulu, midä rahvas häste tiid ja mõist üten laulda. Võro liinapää Tuliku Ülo paksõ vällä kolm laulu: «Haani miis», «Vana sann» ja «Mu latsõpõlvõ Võrumaa» («Võrumaa, Võrumaa...»). Mano arvati, et kimmähe pasnu kuldrepertuaari ka Ilvesse Aapo ja Rahmani Jani mõnõ luu, midä edimädse katõ pido aigu om rahvas nõudnu vahtsõst laulda.

  Võro maakunna kultuurijuht Laursoni Piitre arvas’, et kimmähe pidänü olõma rongikäük: tuu pand rahva ütitselt hingämä. Põlva maakunna kultuurijuhil Põvvati Heljel ja koorijuhil Tammeoro Saidil oll’ arvaminõ, et perämädsel pidol olõs võinu inämb kuulda olla pido tunnismärki lõõtspilli ja tulõva kõrd võissi pido tunnismärke pääle inämb märki.

  Muusiga- ja kirämiis Ilvesse Aapo ütel’ mano, et kolmõ aasta peräst võissi vast joba ka võrokõisi lipp olõman olla, midä saanu Uma Pido aigu masti tõmmada.

  Viil arvas’ tä, et pido hääs meelenpidämises võissi vällä anda Uma Pido laulu plaatõ pääl, midä saanu auton kullõlda. Vällä tulnut DVDd om illos kaia külh, a tuud saa-i jo auto pääl tetä.

  UL
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin