Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
  Põdrajaht läts’ vallalõ
    
   
  Põdra piät kavala olõma, et mitte jahimiihi püssä ette jäiä. 
    
  Seo kuu edimädsest pääväst läts’ valla ütine pinnega põdrajaht ja täpsembä silmäga jahimiihil omma joba edimädse põdra käen kah.

  «Kats tükkü saimi kätte!» ütel’ päält mineväpuulpääväst põdrajahti Misso jahiseldsi esimiis Sulõ Aimar. Lasti põdralehm ja vask’.

  Sulõ Aimar selet’, et timä jahiseltsile om antu seos huuaos 23 põdralaskmisõ lupa. Noidõ ärkulutamisõga suurt vaiva ei tulõ – põtru om Misso kandi mõtsun hulga. Misso jahiseltsin om parhilla 28 jahimiist, nii et peris egäüts siski põtra laskõ saa-i.

  «Mi põtra edimädse jahiga viil kätte es saa, valisimi kõvastõ ja es lövvä paslikku,» ütel’ Nohipalo jahiseldsi esimiis Lepä Rain. «Tahtminõ oll’ pulli laskõ, ütte eski näimi, a lasksõmi müüdä.»

  Timä sõnno perrä olõ-i Nohipalo-Ilumõtsa jahimaiõ pääl põtru ülearvo pall’o, a nii pall’o iks om, et 13 tükkü lubatas seo huuao joosul är laskõ. Nohipalo jahiseltsin om 29 jahimiist.

  Tulõva puulpäävä lupasõ jahimehe jäl mõtsa põtru takan ajama minnä.

  Harju Ülle

   
  Kavval põdõr

  Lugu juhtu sovhoosiao lõpun, ku suurõ põhukuh’a viil nurmi veeren olliva. Kävve sügüsene põdrajaht. Mehe lätsivä suurõ rüükmisega kõik mõtsa.

  Ma istsõ aida trepi pääl ja äkki näi: põdõr tull’ mõtsast vällä ja saisõ suurõ põhukuh’a taadõ. Sääl ta siis kullõl’ ja liigut’ kõrvu, nika ku larm är kavvõlõ läts’. Sõs astsõ rahuligult jahimiihi takast mõtsa tagasi.

  Liinamäe Ilme
   
    
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin