Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Miä om Teile kodokandist Mõnistõst ello ja loomingulõ üten tulnu?
    
   
  Põdra Rein. 
    
  2010. aastaga Kangro kirändüspreemiä saanu Põdra Rein: «Pall’u asju. Edimäne armastus tõsõn klassin. Tuu om nüüt juba surnu. Mõnõ jutuainõ.

  «Kõige pikem suvi» om mul üts raamat, tuu sisu om põhilidsõlt üte 12aastadsõ poisi suvi. Nakkas tuu keväjädse sõiduga Munamäele ja lõpõs väega kurvalt: koolioppaja upus Paganamaa järve. Tuu om tuu ainõ, ma olõ toda sis raamadu jaos ümbre tennü.

  Mõnõ jutu omma Mõnistõst ja Mõnistõ mõisast, kon ma kasvi. Ma käve Saru koolin 5.–7. klassin, peräst käve Varstu keskkoolin. Edimädse aasta käve Krabi koolin.

  Mu romaan «Hilised astrid» om 1950. aastist, ku mõtsan olli mõtsamehe ja soe, õdagu olli pümme, rahvamajan näüdäti filmi.

  A kodukanti trehvä ma väega harva. Kodukiilt ei olõ kah kellegagi kõnõlda.»

  Küsse Harju Ülle

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!