Nummõr' 66
Joulukuu 21. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • PRIA pügi põllumiihi
 •  
 • Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
 •  
 • Näütüs nimmildä pildest
 • Elo
   
 • Toomiku perre joulusüük'
 •  
 • Käänüpäävä päiv jääs Kuuklamäe varju
 • Märgotus
   
 • Kallasõ Aare: egäst latsikodolatsõst saa kirota põnõva romaani
 •  
 • Käänüpäävä kombist
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
   
  Näütüs nimmildä pildest
   
  Fastrõ Mariko
     
   Minevä kolmapäävä tekk' Võrolt peri kunstnik Raa Andrus (22) Tarton Lõuna-Eesti keskusõn valla uma edimädse näütüse.

  Raa Andrus läts' Tarto ülikuuli filosoofiat op'ma, a peräkõrd läts' maal'misõ suuv' nii suurõs, et vahet' erialla ja nakas' maalikunsti op'ma.

  Timä pilte om innembigi näütüsel olnu, a seo om edimäne, kon omma õnnõ timä maali, kõik' viimädse kolmõ aasta tüü. Maalõl inämbäste nimme ei olõ. «Ei sata häste vällä,» põhjõndas nuur' miis'.

  Raa Andrus. Näütüsele tuuduidõ maalõ päält kaesõ vasta Lõuna-Eesti maastik ja mõnõ
  inemise. «Ma olõ kül uhkõ, et olõ Võromaalt peri. Umal aol miildü mullõ Navitroll'a ja Kuksi Viive pildi,» ütles Raa Andrus.

  Tä esi om pilte pääle pruuv'nu maali mälestüisi vai õigõlõ tuud, miä mälestüsest perrä jääs, ku aigu müüdä lätt ja vahtsit asju pääle tulõ.

  Mullõ miildüse pruuni tooni, selle et noidõga saa tetä vannu vai vannamuudu asju. Vana maja ja tarõpäälidse olli nuu, kon latsõpõlvõn sai käütüs, selle et sääl oll' vanaaigsõt hõngu,» seletäs kunstnik.

  «Näütüse vallategemisele tull' kolm kõrda rohkõmb rahvast ku ma edimält arvssi,» jäi Raa Andrus as'aga rahulõ.

  «Nuuril kunstnikõl ei olõki väega hulga võimaluisi ummi töid kongi näüdädä. Galerii Y Tarton kül om, kiä säänest võimalust nuurilõ pakk, a sinnä om väega hulga tahtjit, nii et ruumõ vasta piässi kunstnikõl huvvi olõma külh,» kõnõl' nuur' kunstnik Ojasaarõ Kristi.

  «Meil olli suurõ tühä saina ja mõtlimi, et võinu siin jo näütüst tetä. Et tutvusta nuuri Lõuna-Eestist peri kunstnikkõ,» ütel' Lõuna-Eesti keskusõ tüütäjä Jüvä Triin.

  Näütüs jääs valla mitmõs kuus ja huvilidsõ võiva tuud vanna anatoomikummi Lõuna-Eesti keskustõ kaema minnä.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Kas teil tuud papõrd ka müügil om, kost tulõva aasta päivi nätä saa?


  Lõuna-Eesti vanapapi küsse Tarto kaubamajast kallendrit   
     
   Uma Lehe sõbõr!