Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Söögimeistride lemmiksöögi
   
  Harju Ülle
    
   
  Kukõ Sirje (kural), Kaasiku Ly ja Jää Eela purgisöögi keldrenukka saisma ei jää. 
    
  Nätäl tagasi näüdäti Kanepi vallan Hurmioron Savi talon vahtsõt söögiraamatut «Taluperenaiste hoidised», kon oppasõ esisugumaidsi süüke purki pandma ka kolm Hurmioro perretsõõri söögimeistrit: Savi talo pernaanõ Jää Eela, Jõksi külä Põhjala talo pernaanõ Kaasiku Ly ja Varbusõ külä Uibu talo pernaanõ Kukõ Sirje.

  Uurõ Hurmioro perretsõõri söögimeistride käest perrä, mändsit purgisüüke näide hindä perre kõgõ inämb tahtva.

  Jää Eela ütel’, et timä latsõlatsõ tahtva kõgõ inämb marineeritüisi siini, vanõmba inemise hindasõ inämb purki pantut kalla: latikat, haugõ, sudakut. Moosi süvväs Eela perren kah kõik suvõs är, hukka lää-i vai keldrehe saisma jää-i midägi.

  Kaasiku Ly esi taht kõgõ inämb hindätettüt kurgi-põrkna-sibulasalatit. Terve perre lemmik, midä talv läbi süvväs, om purki pant boršisupp. Latsilõ miildüs segämahl – kõigist uma aia marjust tettü – ja talo kaubamärk om võiulillimesi.

  Kukõ Sirje tege egä aastak hulga purgisalatit, kohe käävä sisse sipul, paprika, tomat, ua ja/vai seene. Viil miildüse tima perrele sissetettü kabatšoki, latsõ söövä parõmba meelega marineeritüid, vanõmba inemise soolasiini. Timä kaubamärgis om pihlasiirup ni gripirohi kurõmarjust, tsesnokist ja miist.

  Purgisüüke raamadu näütämisele tulnu inemise võti kah hindä tettüid purgi- ja muid süüke üten, kokko 32 sorti. Päält ütist mekmist hinnati kõgõ parõmbis seeneseljanka, ubina-aktiniidia muus ja Jää Eela tütre küdset leib.

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!