Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
   
    
   
  Rahmani Jan 
    
  Minevä riidi oll’ mul mitmõ as’a peräst hää miil. Hää miil oll’ tuust, et kirämehe Kangro Bernardi saandat sünnüaastapäivä peeti suurõlt, kõnnõ ja näütüsepääväga Võro kultuurimaja suurõn tiatrisaalin. Õks om hää, ku kirändüst, miä täämbädsel aol nigu veidemb tähtsä asi tunnus, tähtsäs peetäs. Aituma, päävä kõrraldaja!

  Hää miil oll’ ka rahvast täüs saalist, inämbüisi koolilatsõ. Vast mõnõlgi sai põnnõv, ku näkk’ ja kuulsõ kõnõlõman kiränikke, kedä muidu õnnõ telekast näet.

  Ja vast mõnigi naas’ inämb mõtlõma lugõmisõ ja kirotamisõ pääle, et kõiki asju ei piäki nägemä ja kumpma, või ka ette kujota...

  Kõgõ parõmb miil sai mul sis, ku lava pääle astsõ kirämiis Kunnasõ Leo ja naas’ kõnõlõma ulmõkirändüsest. Tuust, kuis ulmõkiränik piät kujotama asju ette, et määnse as’a võinu olla mõnõ ao peräst. Kujotama ette näütüses nöpsisuurut kosmosõlaiva.

  Tuud, et ma kunagi kuulõ ettekannõt ulmõkirändüsest, miä peetäs võro keelen, es olõ ma mõistnu ilmangi ette kujota. Aituma, Kunnasõ Leo!
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!