Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
   
  Timahava lehekuu lõpun Põlvan Indsikurmun peetüst Umast Pidost om valmis saanu film.

  Pidost om tettü kats DVD-plaati, edimäne näütäs tuud, miä sündü Põlvan ja Põlva lähkül inne pääkontsõrti, tõõsõ plaadi pääl om Uma Pido pääkontsõrt.

  Uma Pido DVD-plaadi toimõnd’ Valneri Kadri, reporteri olli Nutovi Mirjam ja Breidaksi Arved. Pido ülesvõtmist ja plaadi tegemist tugi Piiriveere Liider (PRIA).

  Teno tugõmisõlõ jaetas 300 valmissaanut DVD-d massulda avaligus pruukmisõs.

  Uma massulda plaadi saava pidol laulnu koori, tugõja, vana Võromaa umavalitsusõ, raamadukogo, muusõmi ja Piiriveere Liidri piirkunna turismiettevõtja. Huvilidsõ saava DVD-d ka Võro instituudist 100 krooni iist osta.

  DVD kaejatsipido om riidi, 24. süküskuul kell 19 Räpinä rahvamajan.

  Näüdätäs vällävalitu kotussit DVD päält, lauldas Uma Pido laulõ Räpinä kandi kuurõga. Üles astva ka Ilvesse Aapo, Platsi Liiso, Laube Kadri ja Varblasõ Marju. Kell 21 nakkas pääle etno-disko, diskori omma Ilvesse Aapo ja Tulvo.

  Sissepäsemine om kõigilõ prii.

  UL   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!