Nummõr' 66
Joulukuu 21. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • PRIA pügi põllumiihi
 •  
 • Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
 •  
 • Näütüs nimmildä pildest
 • Elo
   
 • Toomiku perre joulusüük'
 •  
 • Käänüpäävä päiv jääs Kuuklamäe varju
 • Märgotus
   
 • Kallasõ Aare: egäst latsikodolatsõst saa kirota põnõva romaani
 •  
 • Käänüpäävä kombist
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
   
  PRIA pügi põllumiihi
   
  Viimätsil nädälil om Võromaa põllumiihil tegünü vahtsõnõ parool': «No tere, kas 20 protsenti keskkunnatoetusõst om lännü vai?»

  Luu mano >>
   
  Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
   
  Jouluaol tulõ iks süämehe suuv' hääd tetä ja meil siin Võromaal om küländ abivajajit, kinkalõ saa tetä joulurõõmu väiku kingitüse vai annõtusõga.

  Luu mano >>
   
  Näütüs nimmildä pildest
   
  Minevä kolmapäävä tekk' Võrolt peri kunstnik Raa Andrus (22) Tarton Lõuna-Eesti keskusõn valla uma edimädse näütüse.

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Kas teil tuud papõrd ka müügil om, kost tulõva aasta päivi nätä saa?


  Lõuna-Eesti vanapapi küsse Tarto kaubamajast kallendrit   
     
   Uma Lehe sõbõr!