Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Antoonohvka vai inemine?
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, geneetik 
    
  Inemise geenikogo sais kuun 24 kromosoomist. Tuud ei olõ väega pall’o, ku mõtõlda, et näütüses roti geenikogon om noid 21.

  Ku niipiten mõtlõma naada, om inemise vaih roti vai ätigekärbläsega pia olõmalda. Päältnätä tiit jo vaiht, a ku mõnõ mehe juttu kullõt vai tegemiisi näet, tunnõt väiku siivolidsõ är külh...

  Mõni päiv tagasi sirist’ Andsip Delfin, suu häästmeelest kõrvuni pään, et riigil ei olõ joba aastit olnu nii hääd massõ sissetulõmist ku timahavva. Ku parhillast olokõrda kaia, tundu mullõ tä jutt samasugunõ, ku tä olõs ütelnü, et kaegõ, inemise ei olõ joba aastit kabla otsan pääle tabureti altlüümist nii kavva jalgu siputanu.

  Tüüline tahasi kah veidükese hengädä. Timä suuvnu kah as’aajaja Lahteini muudu Valgõvenen ilosat paariariigi tissi kumpi. Et saasi perän televiisorin tähtsäle vabandusõs kosta: asi lõhnas kõvastõ eriteenistüse perrä!

  Ku joba tiss eriteenistüse perrä lõhnas, sõs tä olõs võinu üteldä, mink perrä t..s lõhnas! Ah?

  Ütle vällä! Tüüline taht kah teedä! Timä ei olõ joba paar-kolm aastat muud ku higihaisu tundnu!

  Tüüline lätt hummogu tüüle, õdagu tulõ, om väsünü, and osa palgast riigile, mass gaasi ja elektri iist, kasvatas ja koolitas latsõ ja pand üte kimmä osa pensinifondi. Lubatas jo inemiseväärilist vanahust!

  No sõs nõstõtas pensi-igä 67 eloaasta pääle. Ku 67 täüs saat, sõs om pensioni-igä 73 ja nii edesi. Ku ka pensioni ütskõrd kätte saat, sõs tunnõt tuu asõmõl mõnno altshaimerist, parkinsonist ja lamatiisist!

  Tüüinemisele tege poliitik vähämbält näo, et tä huul timäst. A ütstõist poliitigu ei salli.

  Villulõgi tetti kambakõistõ är. Mu meelest tekk’ tä, vaesõkõnõ, riigi hääs kõik mis sutsõ.

  Ubina geenikogon om 17 kromosoomi, ega ei saa jo antoonohvka käest ülearvo suurt lojaalsust ja riigimehelikkust nõuda! Nii om tõisiga kah: egas ku sa õks Valgõvenen asju ajat, sõs uma persigu kromosoomiga õks Lukašenka salaluurõt üle ei mängi!

  Vahepääl käve talos vahtsidõ sõnno vällämärkmises. Mul tull’ mõtõ, kuimuudu miilhää saajat suuperätsele är märki. Mu meelest tulõsi Reiljani ja tõisi võtjidõ kotsilõ \'pistik\' üteldä.

  Talvõl om kiholaisi ja sitakärbläisi veidemb, saa kerembäle hengädä. Kurikumõrvar võeti kinni, a ku Purikumõrvar kaartõn tsilkma nakkas, om kevväi, valimisõ ja sõs naatas jälki tävve huuga ätiket ajama.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!