Nummõr' 66
Joulukuu 21. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • PRIA pügi põllumiihi
 •  
 • Jouluaol saa hääd tetä väiku kingitüsega
 •  
 • Näütüs nimmildä pildest
 • Elo
   
 • Toomiku perre joulusüük'
 •  
 • Käänüpäävä päiv jääs Kuuklamäe varju
 • Märgotus
   
 • Kallasõ Aare: egäst latsikodolatsõst saa kirota põnõva romaani
 •  
 • Käänüpäävä kombist
 • Kirä
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
   
   
  Mõtsarahvidõ infotehnoloogia*
     
   Miiq, soomõugrilasõq, olõ mõtsarahvas. Mi olõ harinuq liikma mõtsan puiõ ja puhmõ vaihõl. Noq ommaq miiq jaos kätte tulnuq hääq aoq – täämbädse päävä üleilmalinõ puutrivõrk Internet om niguq suur' mõts.

  Meil, mõtsarahvil om naid ahtagõisi intõrnetimõtsa rato piten parõmb ja kodotsõmb liikuq ku lakõmaa rahvil, kiä ommaq harinuq suuri ja silehide teiegaq.
  Mi piät ynnõ mõistma umma loomuperäst parõmbust taan üleilmalidsõn mõtsan hindä kasus käändäq.

  Sääntse juht'mõttõ all peeti joulukuu alostusõn Jänedal seminääri «Infotehnoloogia soomõ-ugri muudu».

  Üteldi vällä, et egä väikene soomõ-ugri kiil', näide hulgan võro kiil' piät tävvelist ello elämä ka puutri- ja võrguas'andusõn. Piät olõma egäsugumaidsi umakeelitsit võrgulehekülgi, umakeelist teedüst piät saama lukõq ja kirotaq umakeelitside puutriprogrammõ abigaq.

  Tulõ vällä, et päält suuri riigikiili ungari, soomõ ja eesti omgiq võro kiil' lapi keele perän kygõ arõnõnumba puutrivärgigaq soomõ-ugri kiil'. Võro kiilde om jo pant õigõq mitu puutriprogrammi ja peris hulga intõrnetilehti.

  Võrokeelidse puutrivärgigaq tasos alostusõs tutvust tetäq võrokeelidse tarkvara kodolehe päält:
  http://math.ut.ee/~vlaan/vtk/vtk.html Tasos uuriq ka Võro instituudi kodolehte http://www.wi.ee ja Uma Lehe võrguvälläannõt http://www.umaleht.ee
   
  Jüvä Sullõv
  * jutt om vahtsõn kiräviisin
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  Kas teil tuud papõrd ka müügil om, kost tulõva aasta päivi nätä saa?


  Lõuna-Eesti vanapapi küsse Tarto kaubamajast kallendrit   
     
   Uma Lehe sõbõr!