Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
   
  Valpri Liina
   
    
   
    
  Kuigina Võromaa lõõdsameistril Teppo Augustil oll’ joba 135. sünnüaastapäiv ja tuu avvus peeti Võromaa muusõumin 29. põimukuul 11. kõrda lõõdsapäivä, olõ-i Teppo lõõts õnnõ vanno inemiisi pill.

  Lõõdsapääväl sai kullõlda väega häie nuuri lõõtsamängjide Laube Kadri (pildi pääl) ja Ojasaarõ Toomasõ pillimängu, pia nakkasõ suurõ lava pääl üles astma ka neo noorõ, kiä opva lõõdsamängu Põlva vai Võro muusikakoolin.

  Lõõdsamäng omgi ütteviisi moodun nii Võro ku Põlva kandin (üts vana Võromaa jo kõik).

  Põlva mehe tulliki Võrolõ lõõdsapitto suurõ kambaga iinotsan Tartese Heinoga, kes om ka esi naanu lõõtspille tegemä.

  Heino kõnõl’, et Põlvan om uma lõõdsaklubi L-klubi. A tuu nimi naisilõ es miildü ja nä lätsi klubist minemä. No ei tiiä, kas tuu nimejant iks sääne oll’ vai ajasi Heino häüsäjuttu, a Põlva mehe mänge väega vahvalt, nii et rahvas naas’ üten laulma.

  Et lõõdsa vägi lätt nuuri seen edesi, näütäs ka tuu, et Teppo Augusti pojapojapoig Teppo Priidu ehitäs pillimeistri kodukotussõn Loosu külän lõõdsamuusõummi.

  Tuu jaos om tä saanu Võrumaa partnerluskogu abiga PRIA Leader programmist huunõ projekti ja tuu inneskidses tegemise jaos päält 400 000 kruuni. «Katus om pääl. Ülejäänu tüü maja man saa vast seo süküs valmis,» lubasi Teppo Priidu.

  Sisustusõ ja välläpanõki jaos andsõ PRIA Leader joba päält 130 000 krooni, a inne noidõ paikasäädmist tulõ viil elektri- ja valvõsüsteemi jaos rahha kokko saia: umbõs 100 000 kruuni.

  Priidu rehkendäs, et muusõumi luuminõ lätt kokko masma üle 600 000 krooni.

  Teppo Priidu om tenolik Võru vallavalitsusõlõ, kes tugõ umaosalust, midä sändside ettevõtmiisi man nõvvõtas.

  «Ku kõik häste lätt, sis tulõva aasta lõpupoolõ saami ussõ vallalõ tetä,» arvas’ pillimeistri perrätulõja neländast põlvõst.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!