Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
   
  Neläpäävä, 9. süküskuu pääväl kell 11 näüdätäs Võromaa keskraamadukogo latsiosakunna Tähesaalin latsioakirä Täheke värskit võrokeelist nummõrd.

  Säitsmendäst võrokeelitsest Tähekesest kõnõlõsõ aokirä päätoimõndaja Martsoni Ilona ja numbri toimõndaja Fastrõ Mariko.

  Viil tetäs saalin vallalõ Eesti kõgõ vanõmba latsiaokirä Täheke 50. sünnüpäävä rändnäütüs.

  Tuud saa kaia rehekuu lõpuni.


  UL


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!