Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Jutuvõistlus vanavanõmbist
   
  Põlva liin ja maakund kõrraldasõ perimüsaasta puhul jutuvõistlusõ, kohe oodõtas juttõ-pilte vanaimäst ja/vai vanaesäst ja näidega juhtunuist as’ost.

  Võistlusõlõ või saata ka umakandi keelen kirotõduid juttõ. «And põnõvust mano, või kasus tulla!» julgustas umakeelitsit juttõ saatma üts jutuvõistlusõ kõrraldaja, Põlva liinavalitsusõ haridusõ as’atundja Adamsoni Monika.


  Võistlus om nii koolilatsilõ ku suurilõ inemiisile, parõmba kirotaja saava avvohinna. Jutu ja pildi piässi saatma 9. süküskuu pääväs kas monika.adamson@polvalv.ee, viimä esi Põlva liinavalitsustõ vai saatma kiräga aadrõssi Kesk 15, 63308 Põlva pääle (märgosõna «Jutukonkurss»). Uma nime ja telefoninumbri piässi mano kirotama.

  Parõmba jutu loetas ette 12. süküskuu pääväl Eesti suurõtiimuusõumin Varbusõl, kon peetäs sis vanavanõmbidõ päivä.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!