Nummõr' 213
Süküskuu 7. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Koolilõ uma nägo!
 • Uudissõ
   
 • Võrol saa oppi vanno iist huult kandma
 •  
 • Rõugõn om seenenätäl
 •  
 • Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
 •  
 • Jutuvõistlus vanavanõmbist
 •  
 • Latsirikka perre saava kodotoetust
 •  
 • Näüdätäs võrokeelist Tähekeist
 • Märgotus
   
 • Kalkuna Andreas: Hurta võissi inämb tunda!
 • Elo
   
 • Vana paa saa kõrda
 •  
 • Teppo vägi hoit lõõtsamängu elon
 • Juhtkiri: Põlvahe Hurda-kuul!
  Uma kiil
  Savvusannan
  Kirä
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Noorõ nakkasõ Rõugõ TVd tegemä
   
  Seost kuust nakkasõ Rõugõ valla noorõ tegemä Internetin Rõugõ TVd: filmvä egäsugutsit ettevõtmiisi, kõnõlõsõ uma kodokandi inemiisiga ja pandva videolõigu kodolehe pääle üles.

  «Rõugõ TV om nigu infoleht, a video-infoleht,» selet’ ettevõtmisõ vidäjä, Rõugõ valla nuurijuht Kõivu Kerli.

  7. süküskuu pääväl saava Rõugõ TV tegemisest huvitõdu noorõ edimäst kõrda kokko, edimäne saadõ tulõ 20.09. Kõivu Kerli sõnno perrä võissi Rõugõ TV reporterit olla kokko 15 ümbre: egäst suurõmbast küläst. Vannusõpiiri olõ-i: reporter või olla nii 7 ku 30 aastat vana.

  Rõugõ TV reporterit nakkasõ oppama umast kandist peri inemise: filmmist Saarna Karel ja aokiränigutüüd Rõõmu Grethe.

  «TV-projekti edimäne jakk om seo aasta lõpuni, päält tuud kaemi, kuis edesi saa, a kimmähe jakkami!» ütel’ Kõivu Kerli.

  Tä arvas, et Rõugõ TV või saia ka mõnõ sändse reporteri, kiä tege ka võrokeelitsit saatõlõikõ: «Mi vallan iks umakandi keele mõistjit nuuri om,» ütel’ tä.

  Rõugõ TV luumist tugõsi Võro maavalitsus.

  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!