Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Kagahii vaablasõpessä!
   
    
   
    
  Euruupa kõgõ suurõmba hüürläse, vaablasõ, tegevä hää meelega uma pesä inemise elämise mano. Seo pesä kavala umanigu teivä tuu õkvalt tarõ katussõ ala ja vällä tull’ seo sis, ku katust vaihtama naati.

  Vaablaisist ja hüürläisist saa valla õnnõ «tuurõ jõuga», nigu oppas 21.07 Tarto Postimiis. A Karula mehidsepidäjä ja hää luudusõtundja Urbaniku Mati ütles, et vaablasõ omma küländ rahumiilse eläjäkese. Ku õkvalt suurt hätä ei olõ, sis las eläse.

  Siski ei soovida Mati pesäle lähkümbäle minnä ku kats-kolm miitret – tuul tsõõril hoitva pesävalvja silmä pääl.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!