Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Võromaa inemiisi mälehtüse savvusannast: kuis sääl käüti, midä kõnõldi, midä pääle mõskmisõ viil tetti ja miä viil sannast meelen om.
   
   
  Karula savvusannast
   
  Vanainemise õks ütli, et sann om vaesidõ inemiisi tohtri. Sannan määriti haigit kotussit rohuga, tõmmas’ ruttu naha sisse, tekk’ soonõ pehmes.

  Sannan mõsti ihhu umakeededü seebiga, mõtsast tuudi riburaik, käänti kokku nuusti. Sis panti veidükeses aos kuuma vette, sis tõmmati umakeedet siip riburaigalõ pääle ja hõõruti ihhu.

  Riburaik kasvi lähkün segämõtsan ruumatõn üts-kats miitret pikäs. Riburaik om ka seeremar’a lihassidõ krampõ vasta rohus. Imä mähkse õks õdagu ümbre jalgu, võtsõ krambivalu är. Neeruhaigilõ tetti vanni, panti ka haudunuisi varbidõ vahelõ häitsmit.

  Viil om meelen õks, kuis ma iksõ, et siip läts’ silmä, ku mul latsõn pääd mõsti. Imä mõsksõ külmä viiga silmä üle, ütel’: «Sannan ikkõ ei tohe!»

  Hambit mõsti hütsiga, imä võtsõ ahusuu päält mustas lännüid hütsi, latsõ hõõri hambit, loputõdi külmä viiga suu üle, oll’ hää õnnõ. Mehe käve inne sannan, sis naasõ latsiga.

  Vihtõ tetti vanal kuul. Vanal kuul tettül vihal olla ütesä rohtu seen, a noorõl kuul tettül vihal lätt sisse säidse haigust.

  Vihta tetti õks ilusidõ lihavide lehtiga kõoossõst, kar’amaa vai kraaviperve päält. A vihtõ tetti ka kadajaossõst ja nõgõssist, juuskvahädä vasta.

  Inne avvutõdi viht kuuman viin är, sis vihuti. Tarõst õks viidi kuum vesi pangiga sanna rõivamõsu vanni valmis, külm vesi kah. Jaanipääväs tetti õks joba vihtõ ja päält jaanipäävä kah, ku oll’ illus pääväpaistõlinõ ilm, sis tetti õks.

  Savvusannan liha suidsutamisõs võtsõ liha inne tünnüst suulviist vällä nõrguma, sis kütse õks sanna kuumas, sis pandsõ liha marle sisse tala külge rippu. Sis kütse lepäpuiõga nii, et kuum savv lihast läbi käve. Kats päivä oll’ liha savvusannan üleväl, anuma pandsõ õks ala, et rasva saia.

  Lõpus pandsõ kadajaossõ ahju, sis oll’ lihal hää maik. Rasva oll’ suvõl hää eläjile pääle määri, sis õs tulõ parmu. Ku hainategemine oll’ hobõsõga, määrse hobõsõ rasvaga kokku. A ütskõrd tõi sannast liha, ku tull’ mustlanõ, õkva sõitsõ muru pääle, näkk’, et lihha tõi.

  Ma võtsõ kah üte savipurgi, et om hää palokasahvti panda, purk oll’ viieliitriline. A mustlõnõ tahtsõ veidükese lihha hindäle, ma lätsi aita lihha lõikama mustlasõlõ. A mustlanõ tull’ mul takan, võtt’ terve tagumadsõ tsiakindsu är ja pand’ juuskma, ütel’, et olõ-i pall’u, täl kotun väiku latsõ.


  Kivi Luule Koobassaarõst

   
  Seimi Lea: Üteiälidse
  Raudsepä Virve: Kats esierälist sannaluku
  Kõolehe Anne: Tartumaa suidsusannast
  Ämariku Volli: Elo perämäne savvusann
  Hüvato Maie: Mehekodo sann
  Laanekivi Õie: Savvusann Aiaoroh Kolepi küläh
  Saaroni Erika: Väiku sannaoppus
  Kivi Luule: Karula savvusannast
  Riitsaarõ Lainõ: Savvusannah käümise lugu, koh olõs ka uma elo andnu (jätnü)
  Ruuli Helve: Uma sann
  Helve Meegomäelt: Pätitego suidsusannah
  Raudkatsi Ene: Mu suidsusanna
  Kiviranna Ülo: Suidsusann Kooskorah
  Jõksi Ado: Kirmse külä suidsosanna
  Liira Singa: Missokandi savvusannast
  Vähesoo Luule: Sepä talo suidsusann
  Orgla Lea: Liha sautaminõ sausannan
  Parvõ Airi: Liinaprovva tahtsõ vanavanaesä sanna puhtas mõskõ
  Pressi Heldur: Haanimaa savvusannust
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!