Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Kooliaasta alostu- sõs võrokiilne Täheke
   
    
   
    
  Seo kuu lõpupäivil jaga Võro instituut vana Võromaa 1. klassi latsilõ ja võro keele opjilõ vahtsõt võrokeelist latsiaokirja Täheke. Joba säitsmes võrokiilne Täheke sündü Võro instituudi ja Tähekese toimõndusõ ütentüün.

  Aokirja tetäs selle, et herätä latsi lugõmishuvvi ja praavita näide võro keelen lugõmisõ mõistmist.

  Seon põimukuu Tähekesen pakk Saarõ Evar latsilõ tiidmist tuust, midä saa nätä Varbusõl Eesti suurõtiimuusõumin ja tuust, kuis kotussõnime periselt tegünese.

  Lõuna-Eesti perimüse portaalist om vällä otsit põnõvit kotussõjuttõ – tuu om tiidmine, kuis kotussõ ja kotussõnime rahva meelest tegünese.

  Rahmani Jan kirotas, kuis üts uudishimolik miis sai kõva sanna, a Ilvesse Aapo tuust, kuis Ilmar jäi väega hättä tälle sünnüpääväs kingidü massinaga. Inne kuuliminekit om iks hää uma ranits üle kaia, nii nigu tekk’ Jürgen Kivirähä Andrusõ luun. Contra luulõtas tuust, kuis Pokugan ja Bakugan kokko saiva, a Holtsi Leila varõs Jaagu kaljateost. Är saa oppi Panga Milvi sõnnu ja Kalkuna Mari viiega laulu «Suvi».

  Ka latsõ esi omma pleiädsi peiu võtnu ja juttõ kirotanu. Põdra Jaana Mõnistõst kirotas varõsõst ja oravast, Koido Joosep ja Kaarli Parksepäst kirotasõ Pätüst ja Hääle Liis Oravilt om kirja pandnu üte lõpulda luu.

  Egä kõrd saat Tähekese perrä ka midä meisterdä: seokõrd sampooniputlist ehtit.

  Üts lehekülg om täüs võrokeelitsiid nalju, üts arvamist ja perämäne külg võrokeelist koomiksit.

  Võromeelitsiid kunstnikkõ om Tähekesele iks pilte tegemä pallõld. Tähekese kaasõpildis om Navitroll’a maal ja Räpinält peri Platsi Marja-Liisa om kah üte sisupildi tsehkendänü.

  Kiä taht hindäle Tähekese vahtsõt võrokeelist nummõrd, saa tuud osta Võro instituudist Võrolt vai Tähekese toimõndusõst pääliinast.


  Fastrõ Mariko

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!