Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Juhtkiri: Võromaal elo käü
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Seo suvõlõpp om meil vanal Võromaal kuigi esieränis teküs. Egäsugutsit häid ettevõtmiisi kõrraldõdas nii hulga, et hallõ külh, a peris egäle poolõ esi ei jõvvaki.

  A tuust ei olõ suurt hätä, selle et rahvapuudusõ üle saa-i joht ütski ettevõtminõ kurta. Põlva ökofestivaali perrepääväl käve kogoni päält 5000 inemise. A huviliidsi jakku ka muialõ.

  Võromaal elo käü ja tuu üle saa õnnõ häädmiilt tunda. Et elo om meil kuigimuudu vahtsõ vungi sisse saanu, tuud näütäs ka tuu, et koolioppajit om parhilla hulga keremb löüdä, ku mõnõ aasta tagasi. Sis meelütedi näid maalõ külh 200 000 krooni, külh ammõdikortinaga, a iks oll’ tulõjit veidü.

  No oll’ mitmõn koolin üte oppajakotussõ pääle iks mitu tahtjat. Ja mi kandin saa süküskuust tüüd mitu nuurt, ülikoolist tulnut oppajat.

  Hää, ku koolin iks ka mõni nuur tsärre oppaja om, tuust saava väke ja tüütegemise-tahtmist mano nii opilasõ ku ka tõsõ oppaja. Ilosat kooliaasta päälenakkamist kõigilõ, kiä nädäli peräst kuuli läävä, kas sis opma vai oppama!


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!