Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Kanepi kerik 200
   
    
   
  200aastanõ Kanepi kerik 
    
  Kanepi kerigu sisseõnnistamisõ 200. aastapäivä tähüstedäs pühäpäävä (29.08) pidolidsõmba jumalateenistüsega, a juubõlihõngoliidsi ettevõtmiisi om kerikun terve seo nätäl.

  Üten kerikuga või timahava väikut juubõlit pitä ka keriguopõtaja Laili Margit: täl saa tuu kotussõ pääl täüs kümme aastat.

  Kanepi kerigu kotsilõ om teedä, et inne kivist kerikut oll’ sääl kats puukerikut. Ku edimäne 1674. valmis sai, sis luudi järgmädsel aastal Roodsi kunningu käskkiräga ka Kanepi kihlkund (Urvastõ, Põlva ja Otõpää kihlkunna veerejuppõst).

  1780–1818 oll’ Kanepi keriguopõtajas ja Tarto-Võromaa 17 lõunaeestikeelidse kihlkunna praostis Johann Philipp von Roth. Teno timäle saiva vanal Võromaal kõgõ edimädse perekunnanime Kanepi kihlkunna talopoja (tuulsamal 1810. aastagal, ku kerik sisse õnnistõdi, valmis ehitedi kerik joba aastas 1808).

  Kanepi kerik om esieräline tuu poolõst, et om ainumanõ Eestin, mink torni otsa panti Pühä Johannese tunnismärk aotäht (vahepääl läts’ kaoma, 2002. aastagal tetti vana joonissõ perrä vahtsõnõ).

  1831. aastaga lehekuun lei välk kerigu palama, kerikust jäivä perrä õnnõ kivist müürü üten torniga. Nikani ku kerikut vahtsõst tetti, peeti jumalateenistüisi koolitarõn ja köstrimajan, a eski küünen ja rehetarrin.

  Parhillanõ kerigu sisu om suurõst jaost peri aastast 1877, ku torni panti ka vahtsõnõ Vinnemaal tett kell.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!