Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
   
    
   
    
  Rahvapilliopjit oll’ laagrin inämb ku 50 ja pääkõrraldaja Laube Kadri sõnno perrä «hällüst havvani»: kõgõ noorõmba olli viie-kuvvõ, kõgõ vanõmba päält 50aastadsõ. Opilasõ olli peri mitmõst Eesti nukast, kõgõ kavvõmb tulõja oll’ väliseestläne Ameeriga õdagupuulsõst mereveerest.

  Rahvapillioppus käve viis päivä. Oppust vidi Laube Kadri, Varblasõ Marju, Kanni Tuule, Ubina Juhan, Sildoja Krista üten mehe Raivoga ja tõsõ. Jens Pedersen Taanimaalt opas’ viikingide laulõ ja tandsõ. Ahvena Reigo opas’ kastitrummi (kahonit) mängmä.

  Egä õdagu mängse kõik opilasõ kuun rahvapillilukõ. Riidi õdagu sõidi laagrilidsõ Harglõhe, kon oll’ üle-Eestilidse Üttelaulmisõ üts kotus. Puulpäävä õdagu anni pilliopilasõ Mõnistõ kultuurmajan kats tunni pikä kotsõrdi.

  Võromaa rahvapillilaagrit om peetü joba 12 suvvõ, päält Mõnistõ om laagri olnu ka Ruusmäel, Rõugõn, Pikäkannun, Puigal ja Varstun.


  Harju Ülle

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!