Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
   
  Ku häste tunnõt Võromaa ello ja inemiisi?
   
   

  Kiroda vällä täht egä õigõ vastussõ iist. Saat kokko üte võrokeelidse laulu edimädse ria (19 tähte). Saada laulurida ildampa 18. põimukuu pääväs kas info@umaleht.ee, sõnomiga tel 56 606 494 vai Uma Leht, Tarto uulits 48, 65609 Võro liin. Kiroda mano uma nimi ja postiaadrõss. Õigõhe vastaja saava avvohinnas Uma Lehe vai Uma Pido hammõ.

  1) Vahtsõliina kihlkunnan Misso vallan om ... külä

  S. Kärbläse
  M. Kimalasõ
  T. Kiholasõ
  N. Tsämbläse
  K. Hüürläse

  2) 1955. aastagal käve Rõugõ ja Antsla vaihõl Luhamõtsa külän Petersonnõ talo küünün esinemän:

  E. Rinne Artur
  U. Tennosaarõ Kalmer
  A. Otsa Georg

  3) Kon om Katõküürümägi?

  E. Kaikal
  A. Haanin
  K. Urvastõn
  M. Häüss, säänest mäke olõ-i olõmangi!

  4) Kiä startsõ 1970. aastal edimäst kõrda Sõmmõrpalo motokrossil?

  S. Lepiksoni Robert
  H. Tuliku Ülo
  I. Leoki Väino

  5) Mändse kiräga hamõ om Räpinä kirä- ja laulumehel Ilvesse Aapol?

  L. Ilves presidendiks!
  S. Ilves – 300 kr kilo!
  N. Ilves Illos Inemine

  6) Mändse kodoeläjä omma Ruitlasõ Olavil?

  Ä. Kass Nööpsu ja varõs Kana
  O. Tsiga Ilves ja pini Contra
  A. kirbu ja kusikuklasõ

  7) Majjai om eesti keelen:

  Ä. kobras
  E. vesirott
  I. saarmas

  8) Mändsen kihlkunnan panti perekunnanimes Heldus, Õigus, Avvus?

  G. Vahtsõliina
  N. Räpinä
  K. Kanepi

  9) Viruskundra vai Viruskikas om:

  I. ahovaim
  A. kirivä hannaga kikas
  U. taplõja tsura

  10) Miä juhtu 1821. aastagal poolõ üüpääväga 32 Karula inemisega?

  T. näid puri marususi
  V. saiva mõisan pessä põlvildõ kardokakorjamisõ iist
  S. lätsivä iinotsan Lutika Juhaniga Vinne usku, et maad saia

  11) Mändsest kihlkunnast omma peri tütriklatsõ nimi Hipp ja poiskõsõ nimi Mehka?

  Ü.Vahtsõliina
  Ä. Harglõ
  Õ. Põlva

  12) Mändse olli imetohtri Vana Suri (1842–1921) tohtririista?

  E. väits ja viinaputõl
  Ä. plekk-kruus, trihtõr ja raudnakl
  Ö. hobõsõraud, suul ja pihlapuust vitsakõnõ

  13) Mändse omma Krabi külätiatri näütemänge päälkirä?

  M. «Kepp ja külä», «Pinsipäiv»
  N. «Pühä Tõnu kiusaminõ», «Süküsball»
  L. «Mihkel ja Liisa», «Muru Miku meelehaigus»

  14) Tsooru Savilöövin tetäs:

  K. savist aiapäkätsit
  P. savikrohvi
  B. seto pottõ

  15) Ku suurõ kala tõmmas’ Põrmu järvest vällä võistlusõ «Põrmu purakas 2010» võitnu 21aastanõ tütärlats?

  R. kümnekilolidsõ havvõ
  H. kats miitret pikä angõrja
  Ä. 140grammidsõ ruusäre

  16) Miä om kirän Põlva ehitüse-poodi reklaami pääl?

  K. «Peris valmis viil ei olõ’, a võit joba tulla’»
  S. «Midä inämb ostat, toda veidemb massat!»
  M. «Käänä’ kuralõ õkvalt mi huuvi!»

  17) Midä näüdäs’ Mõnistõ vallan elänü Hanimäe Helmuti kuusõossast tett mõõduriist?

  E. viina kraati
  O. hääd ja hõelat ilma
  U. aku voolutugõvust
  A. kas suidsuliha om valmis

  18) Määne söögikotus om Räpinäl?

  T. Häideski Lämmi Süük
  K. Peedoski Kipõ Amps
  V. Naruski Kostitarõ
  D. Kiudoski Restoraan

  19) Midä tege Mooste vallavanõmb Needo Ülo, ku täl tüüst vapa aigu jääs?

  O. mäng trummi, tege külätiatrit ja ots kaardiga tsihti
  U. tege koduolt ja küdsä linajahust pannkuukõ
  I. ots Mooste mõisast mõisaherrä Axel Gustav von Nolckeni vaimu

  Viktoriini panni kokko
  Harju Ülle, Perämädse Ene ja Saarõ Evar
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!