Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Pääväahi
   
    
   
    
  Timahavanõ kuum suvi and’ mõttõ, et võinu pruuvi tetä päävä käen süvvä. Muial ilman om seo joba peris harilik, a õks meist lõuna puul (lüü Internetti solar cooking nink pilte ja linke tulõ ku pall’o).

  Tulõ vällä, et ka Eesti-sugutsõl põh’amaal om tävveste võimalik õnnõ pääväpaistõl süvvä tetä.

  Inne lõunat (10-11 paiku) säet üles ja kolmõ-nellä aigu om valmis. Olõ õi vaia valva ega tuld kobista ega pellädä, et põhja kõrvõs.

  Pääväahoga om söögitegemine tävveste hoolõlda, paar kõrda piät kaema, et päiv õks kõrraligult ahjo sisse paistus ja piigli kõrraligult paigan omma. Ma olõ pruuvnu vorstikõisi kütsä ja kardokat havvuta ja omma hää saanu külh. Arvada, et saat ka kaalõ ja põrknit ja kapstit havvuta, või olla ka et putru tetä, ma olõ õi viil kõkkõ pruuvnu.

  Pääväaho tegemine olõ õi rassõ, eski latsõ tulõva taaga toimõ. Kats pappkasti tõnõ tõsõ sisse ja katõ kasti vaihõlõ nördsütedüid vannu aolehti, et sisemädsest kastist lämmi vällä es päsenü.

  Sisemäne kast seest mustas värmi ja klaastahvli (vai kogoni kats) kastilõ pääle, õks tuus, et lämmi seen püsünü.

  Ja sõs kast päävä kätte nink paari piigliga päiv kasti sisse laskõ. Tahat kuumõmbat, panõ piigliid mano.

  Pruuvkõ no kiäki tõnõ kah.

  Kuuba Rainer

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!