Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
   
   
  Haani koolimaja man. Talliin-Tarto-Põlva-Võro-Haani liinibuss sõit vällä Talliinast 9.05, Tartost 11.35, Põlvast 12.20 ja Võrolt 12.45.
   
  Riidi, põimukuu 13. päiv

  12 – Tulijidõ kirjäpandminõ, sissesäädmine.
  13 – Lõunõsüük.
  14 – Suvõülikooli alostus. Kõnõlõsõ Hollo Agu, Näki Silver jt.
  14.15 – Latsikava «Haanimaa mi kodo». Haani kooli latsõ, oppaja Leidi Kersti ja Nirgi Maire.

  Suurilõ

  14.30 – Hollo Agu. Haanimiihhi nõvvokuast.
  15 – Vodi Alvar. Haanimaa legendi ja hindätiidmine.
  15.30 – Elleri Kalle, Viselä Agu. Haanimaa geoloogilidsõst aoluust
  16 – Jüvä Sullõv. Haani keelest.
  16.30 – Näki Silver. Haanimaa luudusõst.


  Latsilõ

  14.30 – Kasvõoppus. Vodi Egle.
  16.30 – Tsõõrimängo tutvassaamisõs. Vodi Egle ja Nassari Marilyn.
  19 – Õdagujutt. Kalme Helju.

  Tüütarõ

  14.30. – Lihasavvutaminõ. 1. jago, liha suulapandminõ. Veeroja Eda.
  17.15 – Talliina Võro Seldsi laulupundi Liiso etteastminõ.
  18 – Õdagusüük.
  19 – Veeroja Eda. Perändüsest küläliisile.
  19.30 – Arotus. Küläliisimajandus ja perimüslik eloviis.
  20.30 – Iloõdak rahvamajahn. Stalte Julgi ja Nurmorkestõr. Kolmõ rahva (seto-haani-liivi) maamänge pidolik alostaminõ. Maamänge teema: om vai um?
  22 – Iloõdak lätt edesi ütehn Noormaa Tarmo, Tauli Anu jt.
  24 – Jututsõõr rahvamaja kohvikuhn. Iist võtt Rätsepä Aare.
  Üülaulminõ tulõ man. Iist võtva Tauli Anu, Õunapuu Lauri jt.


  Puulpäiv, põimukuu 14. päiv

  8 – Hummogusüük

  Suurilõ

  9 – Luisu Ahto. Haanimaa piibu-, voki- ja peelemeistre.
  9.30 – Vaaba Aivar. Hõrilameistre Kriisa.
  10 – Noormaa Tarmo. Teppo Augusti fenomen.
  10.30 – Reimanni Nele. Savvusannast.
  11 – Õunapuu Lauri. Kuis mälehtä tuud, midä tiiä-äi?
  11.30 – Keskküla Kaja. Uma mahhe süük uma suu perrä.
  12 – Allasõ Tiia näütäs Häniläse vahtsõt luulõraamatut.

  Latsilõ

  9–12 – Latsi matk vai sõit. Toomigu Siiri.
  14.00–17.30 – Latsi tüütarõ.
  Luisu Ahto ja Luisu Anneli: suusa, piibu, viltmine, lastõ pääle joonistaminõ, niidsest kudaminõ.

  Tüütarõ ja mängo

  6 – Lihasavvutaminõ.2 jago, liha savvupandminõ. Veeroja Eda.
  10–12 Kolmõ rahva (seto-haani-liivi) maamängo. Võistkunna Om ja Um: võrkpall, köüdsevidämine, kardohk, laskõsuusataminõ, kivikandminõ.
  12.15 – Seto-haani-liivi-võro jalgpall: võistkunna Om ja Um.
  13 – Lõunõsüük.
  14 – Haani kandi kaeminõ kas bussi vai uma jalaga. Bussiga hõrilameistride Kriisadõga köüdetüisihe kotussihe. Kaemist juht Toomigu Siiri.
  Uma jalaga Vällämäele. Tagasitullõhn hummogu savvupantu liha maahhavõtminõ. Kaemist juhtva Roobi Ülo, Vodi Alvar ja Näki Silver.
  18 – Õdagusüük.
  19 – Suvõülikooli tiatri.
  22 – Iloõdak. Ansambli Zetod kontsõrt Munamäel.
  24 – Vanno filme näütäs Kausi Mairold.
  – Tandsuklubi rahvamajahn. Iist võtva Tauli Anu, Noormaa Tarmo, Õunapuu Lauri jt.

  Pühäpäiv, põimukuu 15. päiv.

  8 – Hummogusüük.

  Suurilõ

  9 – Kiristaja Arvis. Haanimaa aoluust välläkaibmiisi perrä.
  9.30 – Viselä Agu. Haanimaa õdaguveerest, tagasikaemine 250 aastat.
  10 – Mednise Jaan. Liivi keelest ja Liivi kultuuri fondist.
  10.30 – Sarvõ Õiõ. Seto sootska ammõdiaastagast.
  11 – Sarvõ Mikk. Sõna ja keele väest.

  Latsilõ

  9 – Võro keele tunn ja tiidmiisivõigõlus (viktoriin). Vodi Egle ja Leidi Kersti.
  11 – Võrokeelitside Jän’o-Jussi multikidõ kaeminõ.
  12 – Suvõülikooli lõpõtaminõ.
  12.30 – Lõunõsüük.
  14.45 sõit vällä liinibuss Haani–Võro–Tarto–Talliin.
  Võrolõ lätvä liinibussi viil 15.31, 16.43 ja 17.50.


  Muu teedüs

  Kiä taht suvõülikoolihn lämmind süüki süvvä, piät hindäst pääkõrraldajalõ Näki Silverile ildampa 11. 08 õdakus teedä andma (silver.nakk@rmk.ee, tel 503 0785). Kiä hinnäst ette kirjä pand, mass kolmõ päävä söögi (7 söögikõrra) iist 200 kruuni. Ilma kirjäpandmalda tulõ paigapääl 7 söögi iist massa kokko 250 kruuni ja või juhtu, et perämäidsile süüki ei jakku.

  Kõgõ parõmb olnu söögiraha ette är massa (saaja: Haanimiihhi nõvvokoda, kontonummõr SEB-pangahn: 10220045366016, selgütüs: suvõülikooli süümine ja kimmähe ka süüjide nime).

  Magamisõs um mõistlik ütehn võtta uma telk. Kiä saa-ai umma telki võtta, või maada koolimaja põrmandu pääl.

  Teedüs: pääkõrraldaja Näki Silver, silver.nakk@rmk.ee, tel 503 0785, rektri Hollo Agu (tel 5596 7958) ja prorekti Jüvä Sullõv (kava puul) juvasul@ut.ee, tel 5554 3727.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!