Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Lõunaeesti lauluplaat
   
    
   
    
  «Suurõ pilvõ» om vahtsõnõ lõunaeestikeeline ja -meeline plaat. Ilda aigu olnu Villändi folgil näütsi tegijä tuud edimäst kõrda vällä.

  Tegijä omma Roose Celia, Kanni Tuule, Jürjendali Robert ja Urva Arvo. Kõik nä omma võromaalasõ, kolm edimäst sündümise poolõst ja Arvo suvõkodo asukotussõ poolõst.

  Plaadi pääl omma Lõuna-Eesti rahvalaulu, instrumentaalpala ja vana kerigulaulu, kõik mõnusan Celia-Tuule-Robi-Arvo improvisatsioonilidsõn kompotin.

  Laulõtas ja pille mängitäs kah: kannõld, toropilli, trummõ, kitrat ja tuu kõik kõlas kokko ilosalõ ja süämligult: kullõlsi näid nii Villändil kontsõrdil ku koton plaadi päält. Mu lemmiklugu om Hargla pulmalugu «Siili silmä».

  Plaati saa küssü Võro instituudist.

  Ojari Triinu

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!