Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
   
    
   
  Mürgü Marje lüü ka esi mitmõn näütemängun üten 
    
  Nii nigu Uma Leht, saa seo nätäl 10-aastadsõs ka Krabi külätiatri.

  Taa tiatri tege küländ lustiliidsi võrokeelitsit tükke ja tedä või mitmõl puul üles astman nätä. Krabi külätiatri sünnüpääväpido tulõ puulpäävä Krabil. Pundi vidäjä ja näütemänge kirotaja Mürgü Marje (34) vastas mõnõlõ küsümüsele.

  Kas Krabi külätiatri om su meelest seltskund, kiä käü õnnõ kuun näütemängu tegemän, vai om tä iks midägi suurõmbat ja tähtsämbät?

  Kimmäle om mi punt midagi tähtsämbät ku õnnõ näütemänguseltskund.

  Mi olõmi saanu üttekokku noorõ ja vana, naa kõik sünnüse umavaihõl häste kokku. Aias üteliidsi ka muud juttu ja noorõ saava vannu käest vahel tarvilikku nõvvu vai oppust.

  Pall’u om meil säändsit, kiä inne ei olõki tiatriga kokku putnu, nüüt om tegünü huvi ja tahtminõ, vanul om põhjust kotust vällä tulla ja noorõ ei mol’ota kah niisama külä vaihõl.

  Mi «sunnimi» ka nuuri rohkõmb võru kiilt kõnõlama, pall’u tuud inämb kotun ei kuulõ. Vast niimuudu saami är hoita uma keele häädümist.

  Et mi kõik aig nõnnapiten kuun olõmi, sis om meist saanu ka ummamuudu sõpruskund.

  Kas kümme aastat vana tiatrirühm om nuur vai vana? Kas olõti viil latsõ, joba suurõ ja tävven elojõun vai joba vana ja väsünü?

  10aastanõ tiatri om õkva parran vannusõn. Suurõmba kasumisõ raskusõ omma üle eletü, veidükese ka oppust noist võetu ja nüüt tahtnu kõkkõ ja kõrraga tetä.

  Kõgõ parõmbalõ kõlbas mi kotsilõ Katusõ-Karlssoni ütelüs – parralt paks ja parõmbin aastin.

  Kost sul nuu näütemängu tulõva?

  Seo om nüüt külh kõgõ rassõmb küsümüs. Tegeligult tulõva näütemängu elust hindäst.

  Kullõt külä pääl vannu inemiisi juttõ, pant ütte-tõist kõrva taadõ ja äkki hälgähtäs päähä, mis tuust jutust edesi võinu saia.

  Säändsit vigurijuttõ liigus küländ hulga ja inämbjagu om naist ka kunagi peris elun juhtunu.

  Pall’u algmatõrjaali olõ ma saanu ka uma vanaesä käest. Kõnõldas, et mu vanavanaesä ollõv ollu suur krutskimiis ja vanaesä om tuud siiäni. Vast om sis suguvõsa viga.

  Ja paistus, et siin külä pääl omgi sääne loomingulinõ aura, meil mitu inemist omma kah näütemänge kirutama nakanu.

  Küsse Rahmani Jan


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!