Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Direktri opas’ latsi kartolt kuurma
   
  Ku ma umal aol koolilats olli, sis koorõmi ütskõrd Kolepi kooli köögih kartolt. Latsi oll’ sääl õigõ mito, kelle järekõrd oll’ tuu päiv söögi jaos kartolt kuuri.

  Kokk esi ka kuursõ mika üteh. Timä meile midägi es ütle, et kuis kuuri. A äkki tull’ direktri esi küüki. Hiitüsimi peris är. Tä võtsõ kartoli hindä kätte, nakas’ kuurma: «Vaadake, et te koort paksult pealt ära ei lõika!» (Oppaja kõnõliva tuudaigu mika kiräkeeli, a mi umavaihõl iks võro keeli.

  Viimäne ku üts lats koolih oll’ võrokiilne.) Mul um siiämaani meeleh, kuimuudu direktri käeh tuu kartol niimuudu ümbre käve, et illos ümärik sai ni kuur üteh tüküh ala pangi sattõ.

  Naksimi kah har’otama, egäs algusõh tulõ õs vällä külh! A elo joosul ummava nuu ilosa kartoli iks ka mu käeh vällä tulnu külh.

  Tuu um as’a hää külg. As’a halv külg um tuu, et mu koolimaja, koh köögih latsil oll’ vaia kartolt kuuri, um parhillatsõs aos maaha palanu.

  Maaha palanu ummava ka nuu nõudmisõ, mis olliva õigõ kotussõ pääl: lats piät koolih elo jaos töid tegemä opma.


  Liiva Aasa

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!