Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Uma Leht ja Uma Pido – läbi noidõ saa Võromaa inemine uman kultuuriruumin üten lüvvä.

  Uma Pido om võrokõisi kokkosaamisõ ja ütenlaulmisõ pido. Umal Pidol saa võrokõnõ tunda esierälist võrokõsõs olõmisõ väke.

  A pito peetäs üts kõrd mitmõ aasta takast. Uma Leht jõud inemise kätte egä katõ nädäli takast. Ja vahepäälitsel aol saa lehte kõlista vai kirota ja ilmaasjo arota. Ku toimõndusõga arota taha-i, sis hoolitsõs terävä keelega Ruitlanõ tuu iist, et naabri vai tutvaga vaidlõmisõ jaos matõrjaalist puudus es tulnu.

  Ku müüt rükä, massind vai kutsikat, sis panõt Umma Lehte kuulutusõ ja võit kimmäs olla, et saat kaupa tetä õkvalt uman keelen. Ja muidoki saat lukõ, midä tõsõ võrokõsõ tegevä ja mändsit esieräliidsi juhtumiisi näil elon ette om tulnu. Tuu perämädse kotsilõ saadõtas egä süküs perädüsuurõ väärtüsega matõrjaali Uma Lehe suurõlõ jutuvõistlusõlõ.

  Esieräline väärtüs om nail juttõl joba tuuperäst, et nä omma täpsele nii kirän, nigu om kõnõldu. Olõ-i eesti kiilde ümbre pantu. Ümbrepandmisõga läävä jo iks mõnõ kirivämbä ja mahlakamba as’a kaoma. Looda, et hää võrokõsõ avitasõ Umma Lehte iks edesi sisukambas muuta ja läbi lehe võro kultuuriruumi elon hoita.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!