Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
   
    
   
    
  Puulpäävä, 14. põimukuul tulõ Lätimaal Vanan-Laitsnan Kornõtin eestläisi päiv. Säänest päivä peetäs sääl joba viies kõrd.

  Päiv tetäs vallalõ kell 19 Vana-Laitsna vallamaja man. Edesi liigutas laululava pääle, kon kell 20 nakkas pääle kontsõrt. Lauldas Uma Pido laulõ, laulva Vana-Laitsna segäansambli, Misso naisikuur, Põlva miihikuur, Lüllemäe kammõrkuur, Puiga segäansambli ja poissõ ansambli Võrolt. Üles astva ka Läti tandsunaasõ. Kell 22 nakkas mängmä tandsumuusiga punt.

  Rahvamajan om eestläisi pääväl luudusliidsist matõrjaalõst tett käsitüü näütüs-müük.

  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!