Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
   
  Breidaksi Arved
    
   
  Setomaa vahtsõs ülembsootskas valiti Raudoja Ahto 
    
  Setomaa vahtsõs ülembsootskas valiti puulpäävä Raudoja Ahto (36), kes lubasi Setomaa viie rikkamba riigi hulka viiä ja hans’a-ajamisõ säädüsligus muuta.

  Raudoja Ahto kor’as’ sootska valimiisil 412 hellü, aasta tagasi sootskas valit Sarvõ Õiõ sai seokõrd 218 hellü.

  Mõtsandusõ-haridusõga Raudoja Ahto huvi om palktarõ ragominõ ja laembalt vanaaolinõ ehitämise kunst. Viil kor’as’ tä mineväaasta RMK jaos Meremäe vallast teedüst perändkultuuri kotsilõ.

  Setomaa valdu liidu kultuurinõvvomiis Hõrna Aare ütel’, et vahtsõnõ ülembsootska om noorõ põlvõ seto haritlanõ, kes om sündünü kül Eestimaal, a Setomaa mano tagasi püürdnü. «Hää seto ehitüsmiis, kiä om vannamuudu ehitüsviie tagasi toonu,» ütel’ Hõrna Aare. «Nuur miis, kes nii sõnno ku tegemiisiga om näüdänü, et tä Setomaast huul.»

  Puulpääväl peeti Mikidämäel järekõrran 17. Seto kuningriigi päiv.

  Tuu oll’ kõrraldajidõ sõnno perrä üle aigõ kõgõ suurõmb kuningriik – kokko käve päävä pääle kuningriigiplatsi päält läbi umbkaudu 7000 inemist.

  Kohal oll’ ka Eesti president Ilves, kes ütel’: «Ütele vabariigi presidendile om suur avv olla riigin, kon võimul om armulinõ ja tark valtsõja, kes pääleki rahva puult valitu. Taa ei käü kõigi mi naabridõ kotsilõ.»

  «Ku seto ello kaia, sis seto elo lätt samah rütmih, mis Eesti elo. Ega taa eräle olõ-i. Mis juhtus Eesti riigih, tuu om ka Setomaal,» kõnõl’ kuningriigi päivä juhtnu Mikidämäelt peri Riigikogo liigõ Luigasõ Inara.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!