Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Võrokõisi süämelämmüs tekk’ tummas
   
  Pääliina võrokõisi ansambli Liiso olõ-õs edimäst kõrda Võro folkloorifestivaalil üles astman, a säändse trehvämise ku timahavva, olli külh seeniolõmalda.

  Saimi õkva päälava päält maaha, ku mi mano astsõ üts parran iän naanõ, kaalah silt «küläline» ja käeh üts karbikõnõ.
  Nakas’ meile seletämä, et timä lugõnu Umast Lehest Mae Linnu murõt – kostki ei ollõv inämb saia ehtsät savvusanna sinki. Timä sis pallõlnu umal sugulasõl, kel savvusann, tuu tüü ette võtta.

  Teedüperäst om Linnu Talina Võro seldsi liigõ nigu liisokõsõki. Nii arvas’ tuu naanõ, et kül nail lõõritajilgi om õigõ savvusingi mekk suust kaonu aastidõ taadõ.

  Sääne kingitüs võtsõ liisokõsõ, kelle suumulk nal’alt kinni ei saisa, tummas. Kiä parhillatsõl aol niimuudu mõtlõs ja tege, om üts kuldaväärt inemine!

  A asi es jää tuuga – mi mano tull’ viil ka üts Võromaa miis, Kibena Endel Palliküläst, kel olli meile kingitüses umatettü puust võiuväidsekese ja pannilapjukõsõ.

  Olkõ näile mõlõmbilõ sükäv kumardus tettü ja tenosõna viilkõrd edesi antu!

  Võromaa inemiisi süämelämmüs om tuu vägi, mis või ilmagi kuumas küttä.


  Müürsepä Külli,Liiso «soprano»

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!