Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Lats olla om hää
   
   
  Võro raamadupoodist sai raamatukõsõ «Mudilase mäletämise'». Autor Elle-Vaike Kiik – Kudu Elle! Võru tütrik, lõpõt’ keskkooli kats aastat päält minnu.

  Ummi mäletämiisi paarikümne lehekülle pääl vii tä lugõja uma latsõpõlvõkodu Tamula järve viirde parki. Juttu om elust-olust, midä seoaigsõ latsõ mõista-i häste ette kujota: kuis mõsu mõsti kolmjalan ja kuionult lasti läbi mõsutrulli. Kuis saisti tsukrusaban. Saa teedä väiku Elle mängõst ja mängusõprust ni muinasjutuilmast, kon kannu võisõ lossis mõtõlda. Süämlidse omma pildikese vanavanõmbist mammast ja papast. Kängsepäst papalõ miildü hõigada: «Juus vai habe, kontsapleki!»

  Tagaküle pääl om perre pilt: vanõmba Johannes ja Emma-Amalie, veli Ilmar, sõsar Ilme ja pesämuna Elle. Kudu Johannes oll’ uma tüü häädüse poolõst tunnõt plekkseppmeistri.

  Võrukiilse raamadu lõpun om autori eesti keelen kirotõdu saatõsõna, kon tä ütles, et om uma luukõsõ kirja pandnu niimuudu, nigu kõnõldi timä latsõpõlvõn. Autor eläs parhilla Ida-Virumaal, om olnu eesti keele oppaja. Tä om üles kasvatanu tütre ja kats poiga, om neläkõrdnõ vanaimä.

  «Mudilase mäletämise'» pildi joonist’ tütretütär Vändre Egle.

  Ku naid mäletämiisi loi, tundsõ ma häädmiilt, et Elle om latsõpõlvõliinast kavvõl iks võrukõsõs jäänü.

  Valpri Liina

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!