Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Küläpoodi mälehtüses
   
    
   
  Reporter Poodin. 
    
  Ku saati suvõl küläliisi põh’ast ja teil om asja Tartohe, toogõ nä Hansahuuvi. Suvõlavastus «Puut-laat» om ehtsä mälehtüs tuust, mis maal küläpuutõga juhtunu om.

  Pilt om säänesama ka Põh’a-Kar’alan. Mu juurõ omma Ilomantsin, kon kotusõpääline kar’ala murrõ om liinainemiisile niisama ands’ak nigu võro ja seto kiil. Soomõn om sääne ütlemine nigu \'susiraja\': \'soepiir\'. Neo, kiä eläse tuu piiri takan, omma tsivilisatsioonist välän. Tuu piiri takast kolitas liina elämä, liinast är õnnõ väega harva. Mul om hallõ, et olõ elänü säändsel aol, et olõ pidänü nägemä Hummogu-Soomõ maaelo häömist. Täämbätses omma külä tühä, piimäpuki aedu tii laembastegemisega ümbre ja hoovõn om kõik vaiki. Mõnõ risttii man olõva maja külen om ummamuudu puuehitüs. Noidõ perrä saa umilõ latsilõ üldä, et tan om olnu küläpuut.

  Küläpoodi olli umal aol maaelo keskusõ ka Soomõn, nii nigu Ilvesse Aapo ja Mäeotsa Aini näütemängun. Kiä olõ-i maal elänü, ei saa tuust elo seen arvo.

  Kuiki seo lugu om kurvapoolinõ, oll’ näütemäng tegeligult ütlemäldä nal’alinõ. A sis tull’ kätte näütemängu lõpp, miä üllät’ minno ja pand’ mõtlõma. Ma arva, et ka Shakespeare olõs sääl Hansahoovi tooli pääl väega sügäväle ohanu.

  Ku ma olli kolmõnõ, küsse Iknonvaara küläpoodi kinni pandnu mehe käest, kiä käve talost tallo kallo möömän: «Mille sa, Hiltusõ Otto, lõpõtit seo poodi pidämise?»

  Vastust mälehtä-i kiäki, selle et seolõ küsümisele es tiiä kiäki vastust. Või-olla mõni Helsingi herr tiidse, arvada mõni sääne miis, kink karmani olli täüs ostmiskeskuisi tsehkendüisi liinu jaos.


  Kerälä Mika, kiränik

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!