Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juhtkiri: Hurda perändüsest tulnu inämb kõnõlda
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Minevä nädäli kirot’ Eesti Päevaleht, et aasta lõpus tahetas vällä valli säidse soomõ-ugri ilmaimet. Üts ilman ainulinõ ja esieräline asi om ka tuu, et Eesti rahva muusõumi kogodõn om alalõ inämb ku miljon lehekülge folkloori: tuu tege lehekülg egä eestläse kotsilõ.

  Üts inemine, teno kellele meil nii suur rahvaperimüse kogo om, om vanalt Võromaalt peri suurmiis Hurda Jakob. Ütlemädä illos, et parhilla om timä sünnütalo Himmastõn joba peris hään kõrran ja sääl saa rahvaperimüse-ettevõtmiisi kõrralda. A määnest vanna, umma ja esierälist teedüst jõudsõ Hurt maarahva käest kokko kor’ada, tuust kõnõldas koolin latsilõ iks küländ veidü. Vähämbält vanal Võromaal, Hurda kodokandin, võinu tuud külh pall’o inämb tetä.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!