Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Edimäne seto suvõülikuul
   
  Ku võrokõisil tulõ põimukuu keskpaigan joba 22. Kaika suvõülikuul (Haanin), sis seto kõrraldasõ 31.07–1.08 Saatsõn uma edimädse suvõülikooli.

  Sinnä oodõtas päält uma rahva ka võrokõisi ni tõisi keele- ja kultuurihuviliidsi. Juttu tulõ Saatsõrinna nulgast, umakultuuri oppusõst latsiaian ja koolin, ao- ja kodoluust. Ütidse märgotamisõ teema omma «Määnest Setomaa lehte mi tahami?» ja «Kas üts vai 12 seto kiräkiilt?»

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!