Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   «Vot seo om Laari hahk,» sõrmitsõs Jänese Eeva (68) Navi küläst ütte savvukarva n'ardsuvaipa. Eeva om üten tütridega kõva põrmandurõividõ kudaja ja tiid, et värvimaidsõ om egäl esimuudu.

  Laari Mart ostsõ Tarto laadal Eeva käest neli vaipa. Kõik' üttemuudu haha ja tuust aost kutski Eeva säänest tuuni «Laari hahas». A näütüses Padari Tanel valisi hindäle sinidse vaiba tummõsinitside juttõga. «Telekast tundsõ uma tüü är! Ku tä umma pinni näüdäs', oll' ussõ man
  Jänese Eeva kuda egäleütele meeleperädse n'ardsuvaiba. tuu vaip,» seletäs Eeva. A määndse põrmandurõiva Linna Reet ostsõ, tuu om külh joba meelest lännü.
     
  «Kas sa tiiät, egälütel om ummamuudu maidsõ,» seletäs Eeva. «Tütre käve Lindora laadal möömän, ostõti kärtsverrev är! A mõni taht jumala lubivalgõt! Nuu läävä rohkõmb nigu Tal'na saksulõ.» Tä ütles, et inämbüisi tahetas vaipu paarin, viimäne muud omma sängü ette pandmisõ rõiva.

  «Midä vanõmb eit, sedä kirivämb kleit'!» põrutas Eeva nall'aga vastussõs, ku küssü, määndse värvi tälle hindäle miildüse. «Mullõ miildüse väega tsärre värvi. Olõ jo esi kah elon tsärre olnu!»

  Põrmandurõiva läävä häste kaubas, a suurt rahha massa-i taast ärist luuta. «Ega kiä tuud verehinda ei massa säält,» märk' Eeva. «Lõimõpuul' mass kah joba 120 kruuni ja katõst poolist saat õnnõ 14 vaipa.»

  Tä löüd, et ega taa asi suurt kassu ei tuu, hää õnnõ, et hindäl om tegevüst ja kukkivõrd midägi saat. «Kudaminõ võtt joba üts' neli tunni vähämbält,» rehkendäs Eeva. «A sa tiiät, matõrjaal' om kõik' ette vaja valmista!»

  Matõrjaali õnnõs jakkus: ilda aigu tõi väümiis' Villändist terve autokuurma tävve pulstõ. «Peenembän keelen üteldäs «jäätme»,» seletäs Eeva. «Pehmekene om kõgõ parõmb,» sort' tä vaipu jaos parõmbit pulstõ vällä.

  «Tütär' käü laatu pite,» kõnõlõs Eeva põrmandurõividõ turustamisõst. «Võro volklooril ollimi, aastapäävälaadal kah. Läbi käüdäs kõik' odava laada, a kon väega korgõt platsimassu nõvvõtas, sinnä mindä-i.»

  Ku mõnõl hääl tutval hällüpäiv tulõ, sis olõ-i Eeval kah muud vaia – vaip kotti ja minek'! A vanasõna «kängsepäl olõ-i kängi» Eeva perre kottalõ siskina ei käü. Timäl omma külh umatettü vaiba põrmandu pääl ja tikidü pad'a sängün.

  Eeva seletäs, et näil om käsitüü-tegejä terve perekund: taat' Elmar (71) tege puu- ja ravvatüüd, Eeva üten tütride Luulõ (44) ja Erega (40), kiä olliki n'ardsuvaiba-kudamisõ härgütäjä, kuda ja umblõs kangaviirist lapi-vatitekke.

  «Kõik' säidse latsõlast, kõik' tütär'latsõ, omma siin telgi takan istnu ja kudanu!» kõnõlõs Eeva. Tä om tuud miilt, et koolin pidänü tütär'latsilõ kimmäle kanga ja n'ardsuvaiba kudamist oppama.

  «Nii kah'o, et Timmi kül lubasi käsitüüseldsi siiä tetä, a es tii,» ütles Eeva. «Olnu tävveligult vaia. Kas tiiät, ku pall'o saanu tõisi käest kogõmuisi!» Navi pääl om käsitüühuviliidsi naistõrahvit küländ. Ka Eeva mehe sõsar' om kõva käsitüühuvilinõ.

  Eeva märk', et põrõhõlla tegevä kõgõ suurõmba jao kudamistüüst är tütre – timä tervüs väega suurt mahvi ei kannata.

  15 aastakka tagasi jäi Eeva halvatus, a tukõv tahtminõ avit' tuust hirmsast as'ast vällä. «Teno Kuklasõ Hansulõ, käve timäga üten koolin,» seletäs tä.

  Eeva om uman elon mitmit ammõtit pidänü. «Ütessä ammõtit, kümnes om nälg',» kommõntiir' tä vanarahva tarkusõga. Kõgõ inne oll' tä kolhoosin kar'atalitaja ja kar'abrigadiir'. Sis läts' Eeva mehele, sündüvä latsõ. Rõugõ ja Krabi vaihõlt Saarlasõ küläst peri Eeva elli perrega mitmõn paigan, 1970. aastagal ostsõ põrõhõlladsõ kodo Navil.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!