Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Võromaa inemiisi mälehtüse savvusannast: kuis sääl käüti, midä kõnõldi, midä pääle mõskmisõ viil tetti ja miä viil sannast meelen om.
   
  Pätitego suidsusannah
   
  Tull’ miilde üts tõtõstõ sündünü lugu nuuri miihi suidsusannah tettüst pätiteost.

  Aastid tagasi elli Palovere küläh peremiis ja tä tõnõpuul Minna. Näil latsi es olõ. Oll’ kasutütrik Leida.

  Puulpäävä küteti suidsusann, nigu iks. Mehe olli sannast väläh.

  Noorõ tsura iihotsah Kaljuga puursõva väiku mulgu aknõlengi sisse, selle et säält oll’ hüvä kaia, mis naasõ sannah tegevä. Esi kaltsiva sannalava pääle tärpentiini.

  Sannah, põrmandu pääl aknõ all oll’ tuubrih külm vesi. Sann oll’ pümme, väiko latõrnakõnõ palli, väläh oll’ kah joba pümme.

  Vana Minna visas’ lõunõt ja hüpäs lava pääle. A sai säält kipõlt tagasi ja nakas’ tuubri kottal katõ käega külmä vett jalgu vaihõlõ kühveldämä. Esi rüükse iks krõpõhit sõnno mano. Kasutütrik Leida es saa midägi arvo.

  Poisi, sunnigu, kaiva mulgust tuud janti ja es jõvva naaru pitä.

  Aastid ildampa, ku Kaljust sai tuusama talo väümiis, tull’ asi vällä. Kes taht tiidä, mis päält tuud juhtu, pruuvku perrä!


  Helve Meegomäelt

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!