Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Raisaku ei ello är!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, rehkendämise-geenius 
    
  Ku Euroliidul lätt läbi plaan pensionivannust 70 aasta pääle nõsta, tulõ midägi vällä märki.

  Eesti miis eläs keskmädselt 67,3 aastat ja 70ni ei viä kuigimuudu vällä. A umast 67,3st and veidükese rohkõmb vällä pitsitä külh.

  Uni om inemisele tähtsä ja et tä umast elost kolmandigu, tuu tähendäs 22 aastat maaha maka, om normaalnõ. Perrä jääs 45 aastat ja tuu tulõ no kuigimuudu rentaablilt är pruuki.

  Kõgõpäält tulõ telega kaeminõ maaha jättä. Ku sa päävän kaet telekat õnnõ kats tunnigi, lätt sul 45 aasta joosul timä pääle uma 3,75 aastat är. Omgi 45 aastast õnnõ 41,25 perrä!

  Tõnõ aoraiskaja om sitmine. Inemise istva peldikun pall’o kavvõmb ku tegeligult vaia olnu.

  Ku inemine saa päävän kümne minodiga toimõ, sõs pall’odõl meist lätt vetsun päävä pääle 45 minotit ja rohkõmb. 35 minotit ülearvo sitmist tege elo joosul kokko aasta. Perrä jääs 40,25.

  Süümine. Puultõist tunni päävän, niisama näksmine mano, kats tunni kokko. Kuigi saanu ütega. Kats aastat maaha ja omgi 38,25.

  Ma ei viisi nii pall’o rehkendä, a ku inemine nii pall’o situs, süü, telekat kaes, tervüsesporti tege, mitmõsugumaidsi asjo takan uut, ei jääki elo joosul niisama mõnusat aigu õllõpudõli takan mol’otamisõs. Sõs ikõt vanast pääst, et või ku lühkene seo elo oll’! Elo oll’ pikk, a sa, ull’, sitsõt tuu lihtsäle maaha!

  Ku sa ei olõ väega hää pääga inemine ja kratsit päävän kats minotit kukrut, lätt sul elo joosul kratsmisõ pääle 23 päivä. Egä liigutus võtt aigo: tsungit nõnast minodi tatti päävän ja elo joosul tsurgit sa näpuga nõnan üle kümne päävä! Võta tüült puhkust ja tsungi kümme päivä kõrrast nõnan? Om ikäv. A elo joosul ei olõ sul umast aost millegi jaos hallõ! Saisat päävän viis minotit piigli iin ja elo joosul vahit umma ulli näko niimuudu 57 päivä.

  Sa võit jo kullõlda, mis Andsip vai Savisaar sullõ ütles, a kullõminõ võtt aigu. Esiki käekellä kaeminõ võtt aigu. Kats sekondit kõrd, 30 kõrda päävän, kokko terve minot ja jälki üle kümne päävä lännü. Peris hirmsa.

  Latsi tegemine ja kasvataminõ om sammamuudu aoraiskaminõ. Las aahvriklasõ tegevä, näil om tuu asi käpän. Latsiga om igäväne jama, raiskat umma aigu ja perän kasus viil tenotähes mõni Kalda Romeo vai Ustimenko.

  Sullõ ant veitü aig tulõ hindäle hoita. Mu moraal om sääne, et ku ma hummogu üles tulõ, sõs olõ ma magamisõst väsünü ja päiv lätt är üüst puhkamisõ pääle.

  Ma tii unõn kõvva tüüd kah, vähkre, norska, näe unni ja saa näist väega häid mõttit. Nigu neo täämbädsegi.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!