Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Üte huuga tettü plaat
   
    
   
    
  Zetodõ vahtsõnõ ja ütelepoolõ kolmas helütsõõr om tuun mõttõn huvitav, et tettü piaaigu üte huuga. Tsura lätsivä sanna, tuu tähendäs stuudiolõ, ja inne vällä es tulõ, ku kõik luu olliva valmis vihõldu.

  Säänest värki olõ õi väega pall’o tettü vast, a ku tsõõri kullõt, saat arvo, et kõlalõ tege hääd, ku matõrjaali mano väega kavvas jobotama jää-i.

  Tõsinõ miihilaulo-plaat om! Kõgõ parõmpidõ tulõ tuu vast vällä luust «Naasevõtt». Minevä kõrd, tsõõri «Lätsi tarrõ tagasi» pääl olliva naasõ – Tsibihärbläse – kah pundin ja edimädse huuga nakas’ kõrv otsma, et kohekotsilõ lats’kõsõ jäänü omma. Tuu tsibidega üten tett plaat võitsõ jo väega pall’o avvohindo ja tuud mängiti egäl puul, harisit är, et tütrigu laulva kõik aig perrä. A egä tuust midägi hätä olõ õi, seo kõrd harinõt veidü ümbre ja saat arvo külh, et ku 1000 aastaga iist olõs setodõl trummi, elektrikitarri, wah-wah pedaali ja akordion ja trompet olnu, tennü nä totsna säänest muusikat. Tuun mõttõn ommava Zetod väega ehtsä.

  Ärke nakakõ kõrraga mu hindä pääle kaema, a ma arva, et võrokõsõ võinu kah üle hulga ao midägi kõrralikko tsõõri ja suuri lavvu pääle kõrralda. Zetod om egäl juhol jälleki hää tüü tennü!


  Ilvesse Aapo

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!