Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Nigu seost lehest lukõ saa, tetäs parhilladsõl suvidsõl aol nii vanal Võromaal ku ka kavvõmbal (Tarto liinan) võrokeelist tiatrit.

  Krabi külätiatri tükke julgu kimmäle kaemisõs soovita: naarda saava nii vana ku noorõ. Usu, et ikäv nakka-i ka Ilvesse Aapo vahtsõt tükkü «Puut-Laat» kaiõn. Suvi om joba sääne aig, ku om hää moro pääl küllütä ja kaia, midä vahvat om tiatrirahvas pikä talvõ joosul vällä märgotanu.

  Hüvvä tiatrikaemist!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!