Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Võromaal luvvas kaugtüükeskuisi
   
  Vanal Võrumaal om plaan luvva kaugtüükeskus Kanepile, Urvastõlõ ja Sännäle. Keskusõn saa umma tüüd tetä ja latsõ tuus aos hoita anda. Tuu olnu ka kogukunna kokkusaamisõ kotus, kon tetäs egäsugutsit oppuisi.

  5. hainakuu pääväl märgutõdi Urvastõn, kuis kaugtüü avitas maaellu hoita. Kaugtüüd tahtva tetä inemise, kes tahtva umalõ perrele kasumisõs puhast vaiksõt maakotu. A kotun saa-i kuigi latsi ja kodutöie mant vallalõ. Kaugtüükeskusõn saa latsõ hoita jättä ja esi rahuligult kirätüüd tetä. Pruuki Internetti, skännerit, oppusõtarrõ ja ka käsitüüriistu.

  Ku tulõ tahtminõ umma kanti kaugtüükeskust tetä, võisi kaia teedüst www.telework.ee päält.


  Klaari Anne


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!