Nummõr' 209
Hainakuu 13. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • Krabi külätiatril tull’ vällä vahtsõnõ võrokiilne nal’atükk
 •  
 • Haina-maarjapäiv Urvastõ mail
 •  
 • Puut-Laat – Ilvesse Aapo suvõtükk
 •  
 • Lootos es saa vahtsõt hümni
 •  
 • Võromaal luvvas kaugtüü-keskuisi
 •  
 • Pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Raudvasara Valdur: sepp ma olõ-i, a palanu ravva lõhn om hingele hää
 • Elo
   
 • Räpinä vanauno stiilne perändüs
 • Juhtkiri: Suvi – hää tiatriaig
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Aholämmi
  Kirä
   
  Hainamaarjapäiv Urvastõ mail
   
   
    
  Urvastõ kihlkunnan Koigu külän Kurelauk Viivi Pikamäe kodutalun peeti 2. hainakuu pääväl joba tõist aastat hainamaarjapäivä. Kurelauk Viivi ja Kiidroni Amada käve inne tuud üten talun abin lambit pügämän ja saiva tenutähes lamba.

  Tuu lammas aeti mulku, muiduki tükükaupa. Küdsämise meistri oll’ Kirschbaumi Peedu.

  Kuis langa värvi, tuu kai raamatist perrä Jõgiste Tiiu. Sibulakuuriga tulli ilusa pruuni ja kõlladsõ, vereurmarohust ja nõgõssõst rohilidsõ langa. Inne värvmist hoitsõmi langa tsipakõsõ lipõ seen, et värv langalõ parõmbidõ külge nakkasi. Et värv kimmämb jääsi, pruuksõmi vasõvitrioli ja maarjaijjä.

  Hainaniitmise võistlusõ võitsõ nigu mineväaastagi Kurõnurmõ miis Parijõgi Ahti – hinnan käsitüüriistumeistri. Vapa aigu seol tegüsäl mehel piaaigu olõki-i ja vikatit oll’ tä saanu inne võistlust kah õnnõ üte kõrra kätte võtta.

  Hainaniitmisen tahtsõ väega kätt pruuvi ka Pikamäe 95aastanõ vanapernaanõ Pommeri Salme (pildi pääl). Tä olõs kimmäle hainakaarigi lõpuni niitnü, ku tõsõ ei olõs timä tervüse peräst murõtama naanu. Kae, ku kangit naisi Urvastõ kandin om!


  Konnula Airi

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!